0%
Avís: l'execució de JavaScript està desactivada en el navegador. És possible que no puguis respondre totes les preguntes de l'enquesta. Verifica els paràmetres del vostre navegador.

Impacte de la crisi sanitària causada per la COVID-19 en la salut, estils de vida i condicions de treball dels Odontòlegs/gues de Catalunya. 2a Fase

                                                                                    

Ha estat escollit/da per a participar en aquest estudi com a col·legiat/da al COEC, constant les seves dades personals inscrites al registre col·legial d’aquesta corporació professional.

Les respostes al qüestionari seran anònimes als efectes de la seva anàlisi i posterior informe de resultats i seran tractades de forma anonimitzada per l'equip investigador amb la finalitat de realitzar el present estudi. Pot exercir els drets d’accés, supressió, rectificació, oposició, portabilitat o limitació, i per a qualsevol aclariment, pot contactar amb nosaltres enviant-nos un correu electrònic a coec@coec.cat o bé mitjançant un escrit adreçat per correu postal a COEC Travessera de Gràcia, 93-95. CP 08006 Barcelona. Pot contactar amb el Delegat de Protecció de Dades a l’email  dpd@coec.cat.

  • La información facilitada es completamente anónima
  • Rellenar el cuestionario le llevará unos 20 minutos.
  • Hay preguntas de respuesta obligatoria. El programa no permitirá continuar si no las responde.
  • Cuando termine la encuesta haga clic en "enviar". Si tiene cualquier duda, puede contactar a través del correo coec@coec.cat.

 

Gràcies per la seva col·laboració.

Dr. German Pareja
Coordinador de la Comissió de Salut i Protecció Social
Comptador de la Junta de Govern del COEC

 

Aquesta enquesta és anònima.

El registre de les teves respostes no contindrà cap dada que t’identifiqui, excepte en el cas que una pregunta de l'enquesta ho demani explícitament.

Si has fet servir una clau per accedir a l'enquesta, assegura't que aquesta clau no formi part de cap de les teves respostes. La clau es gestiona en una base de dades separada de l'enquesta i només s’utilitza per indicar si l’has completat o no. No hi ha cap manera d'identificar les teves respostes a partir d'aquesta clau.