Avís: l'execució de JavaScript està desactivada en el navegador. És possible que no puguis respondre totes les preguntes de l'enquesta. Verifica els paràmetres del vostre navegador.

Metges Covid-19

 

Benvolgut/da company/a,

Aquest és un formulari pels metges i metgesses sèniors de Barcelona que desitgin oferir suport de teleassistència. En el cas que arribessin al CoMB ofertes de suport a l'actual epidèmia de COVID19 es farien arribar als col·legiats que hagin complimentat el qüestionari. 

Moltes Gràcies.

Col·legi de Metges de Barcelona

 

 

Aquesta enquesta és anònima.

El registre de les teves respostes no contindrà cap dada que t’identifiqui, excepte en el cas que una pregunta de l'enquesta ho demani explícitament.

Si has fet servir una clau per accedir a l'enquesta, assegura't que aquesta clau no formi part de cap de les teves respostes. La clau es gestiona en una base de dades separada de l'enquesta i només s’utilitza per indicar si l’has completat o no. No hi ha cap manera d'identificar les teves respostes a partir d'aquesta clau.