0%
Avís: l'execució de JavaScript està desactivada en el navegador. És possible que no puguis respondre totes les preguntes de l'enquesta. Verifica els paràmetres del vostre navegador.

Impacte de la crisi sanitària causada per la COVID-19 en la salut, estils de vida i condicions de treball de les infermeres i infermers de Catalunya. 2a Fase

                                                                                    

Ha estat escollit/da per a participar en aquest estudi com a col·legiat/da a un dels quatre col·legis que conformen el Consell de Col·legis d'Infermeres i Infermers de Catalunya, constant les seves dades personals inscrites al registre col·legial d’aquestes corporacions professionals.

Les respostes al qüestionari seran anònimes als efectes de la seva anàlisi i posterior informe de resultats i seran tractades de forma anonimitzada per l'equip investigador amb la finalitat de realitzar el present estudi. Pot exercir els drets d’accés, cancel·lació, rectificació i oposició al tractament de les seves dades dirigint-nos un escrit al C/Roselló, 229, 4rt 2aB, 08008 Barcelona, o per correu electrònic: consell@consellinfermeres.cat. Pot, també, presentar reclamació davant de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades.

  • La informació facilitada és totalment anònima.
  • Omplir el qüestionari li portarà uns 20 minuts.
  • Hi ha preguntes de resposta obligatòria. El programa no permetrà continuar si no les contesta.
  • Quan finalitzi l'enquesta faci clic a "enviar". Si té qualsevol dubte, pot contactar a través del correu gabinetestudis@gmail.com.

 

Gràcies per la seva col·laboració.

Estrella Martínez Segura
Degana del Consell de Col·legis d'Infermeres i Infermers de Catalunya

Aquesta enquesta és anònima.

El registre de les teves respostes no contindrà cap dada que t’identifiqui, excepte en el cas que una pregunta de l'enquesta ho demani explícitament.

Si has fet servir una clau per accedir a l'enquesta, assegura't que aquesta clau no formi part de cap de les teves respostes. La clau es gestiona en una base de dades separada de l'enquesta i només s’utilitza per indicar si l’has completat o no. No hi ha cap manera d'identificar les teves respostes a partir d'aquesta clau.