Ja ha completat el 0% d'aquesta enquesta
Avís: l'execució de JavaScript està desactivada en el navegador. És possible que no puguis respondre totes les preguntes de l'enquesta. Verifica els paràmetres del vostre navegador.

Impacte de la crisi sanitària causada per la COVID-19 en la salut, estils de vida i condicions de treball dels metges/esses a Catalunya. Tercera fase

Ens agradaria agrair-li la seva participació en aquest estudi desenvolupat per la Fundació Galatea, que en aquesta tercera fase compta amb la col·laboració i suport del Consejo General de Colegios de Médicos i Fundació Mutual Médica, que té com a objectiu obtenir informació sobre la salut i les condicions de treball dels metges i metgesses d’Espanya en el marc de la pandèmia COVID-19 i la seva evolució respecte de la situació anterior. Igualment s’analitzaran els seus estils de vida i altres determinants de la salut així com l’ús de serveis d’atenció a la salut mental.

Vostè participa en qualitat de professional de la salut que potencialment pot haver-se vist afectat per la pandèmia i la seva participació consisteix únicament en complimentar aquest qüestionari anònim on line.

Això no comporta cap risc per a vostè i, encara que no li suposa un benefici directe, els resultats milloraran el coneixement sobre el tema i permetran adaptar els programes de prevenció i atenció que, directa o indirectament, tracten els efectes que la pandèmia ha tingut en els professionals de la salut.

Aquest estudi està finançat pel Consejo General de Colegios de Médicos i Fundació Mutual Mèdica. La seva participació és voluntària i no comporta cap tipus d’incentiu econòmic o cost.

La informació que aporti a l'estudi, serà totalment anònima i confidencial i hi tindran accés els investigadors de l'estudi que tractaran la informació anonimitzada, sense permetre identificació de persona física. La informació obtinguda només s'utilitzarà per complir el propòsit de l'estudi i serà analitzada sense que es puguin identificar els participants de l'estudi.

Igualment, si té alguna pregunta sobre aquest estudi, sobre la seva participació en el mateix o sobre els resultats de l’esmentat estudi pot dirigir-se a fgalatea@fgalatea.org .

En acceptar DECLARO QUE he llegit la informació referent al projecte de recerca, he rebut suficient informació sobre l'estudi i he pogut sol·licitar informació complementària al respecte, comprenc que la meva participació és anònima i voluntària i puc retirar-me de l'estudi,