0%
Avís: l'execució de JavaScript està desactivada en el navegador. És possible que no puguis respondre totes les preguntes de l'enquesta. Verifica els paràmetres del vostre navegador.

Impacte de la crisi sanitària causada per la COVID-19 en la salut, estils de vida i condicions de treball dels metges/esses a Catalunya. Segona fase

                                                                                    

Ha estat escollit/da per a participar en aquest estudi com a metge col·legiat/da al CoMB, constant les seves dades personals inscrites al registre col·legial d’aquesta corporació professional.

Les respostes al qüestionari seran anònimes als efectes del seu anàlisi i posterior informe de resultats i seran tractades de forma anonimitzada per l'equip investigador amb la finalitat de realitzar el present estudi. Pot exercir els drets d’accés, cancel·lació, rectificació i oposició al tractament de les seves dades dirigint-nos un escrit al CoMB Passeig de la Bonanova, 47, 08017 Barcelona, o per correu electrònic: dpo@comb.cat. Pot, també, presentar reclamació davant de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades.

  • L'idioma es pot canviar a la pestanya superior. La durada és d'uns 20-25 minuts. És recomanable contestar d'una sola vegada, però es poden guardar els progressos clicant "continuar més tard" a la part superior i seguint les indicacions.
  • Un cop acabat el qüestionari, i després que hagi premut "enviar", un missatge indicarà que s'han tramès les dades.
  • Si té qualsevol dubte, abans o durant el procés, pot contactar amb el Gabinet d'Estudis Col·legials a través del correu gabinetestudis@gmail.com.

 

Gràcies per la seva col·laboració.

Dra. Sònia Miravet
Vice-secretària de la Junta de Govern

Aquesta enquesta és anònima.

El registre de les teves respostes no contindrà cap dada que t’identifiqui, excepte en el cas que una pregunta de l'enquesta ho demani explícitament.

Si has fet servir una clau per accedir a l'enquesta, assegura't que aquesta clau no formi part de cap de les teves respostes. La clau es gestiona en una base de dades separada de l'enquesta i només s’utilitza per indicar si l’has completat o no. No hi ha cap manera d'identificar les teves respostes a partir d'aquesta clau.