0%
Avís: l'execució de JavaScript està desactivada en el navegador. És possible que no puguis respondre totes les preguntes de l'enquesta. Verifica els paràmetres del vostre navegador.

Impacte de la crisi sanitària causada per la COVID-19 en la salut, estils de vida i condicions de treball dels farmacèutics/ques de Catalunya

                                                                                    

Ha estat escollit/da per a participar en aquest estudi com a farmacèutic/a col·legiat/da en un dels quatre col·legis oficials de Catalunya (Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona) constant les seves dades personals inscrites al registre col·legial de la vostra corporació professional.

Les respostes al qüestionari seran anònimes als efectes de la seva anàlisi i posterior informe de resultats i seran tractades de forma anonimitzada per l'equip investigador amb la finalitat de realitzar el present estudi, sense possibilitat d'identificar ni reidentificar a posteriori.

Abans de respondre l'enquesta, tingueu present que:

  • La informació facilitada es completament anònima
  • Es tarda uns 20 minuts (aprox) en complimentar el qüestionari.
  • Hi ha preguntes que són de resposta obligatòria. El programa no permet que continuï si no les respon.
  • Quan acabi l'enquesta faci clic en "enviar". Si té qualsevol dubte, pot contactar a través del correu electrònic gabinetestudis@gmail.com.

 

Gràcies per la seva col·laboració.

Aquesta enquesta és anònima.

El registre de les teves respostes no contindrà cap dada que t’identifiqui, excepte en el cas que una pregunta de l'enquesta ho demani explícitament.

Si has fet servir una clau per accedir a l'enquesta, assegura't que aquesta clau no formi part de cap de les teves respostes. La clau es gestiona en una base de dades separada de l'enquesta i només s’utilitza per indicar si l’has completat o no. No hi ha cap manera d'identificar les teves respostes a partir d'aquesta clau.