0%
Avís: l'execució de JavaScript està desactivada en el navegador. És possible que no puguis respondre totes les preguntes de l'enquesta. Verifica els paràmetres del vostre navegador.

Impacte de la crisi sanitària causada pel COVID-19 en la salut, estils de vida i condicions de treball dels psicòlegs/gues a Catalunya. 2a Fase

                                                                                    

Ha estat escollit/da per a participar en aquest estudi com a col·legiat/da al COPC, constant les seves dades personals inscrites al registre col·legial d’aquesta corporació professional.

El COL·LEGI OFICIAL DE PSICOLOGIA DE CATALUNYA en qualitat de Responsable del Tractament informa que les respostes al qüestionari seran anònimes als efectes de la seva anàlisi i posterior informe de resultats i seran tractades de forma anonimitzada per l’equip investigador amb la finalitat de realitzar el present estudi. La base legal pel tractament és el consentiment inequívoc mitjançant una clara acció de la persona interessada. En tot cas, en el tractament apliquem les mesures de seguretat conforme amb les normatives vigents en protecció de dades. Si vol exercir el seus drets pot enviar un escrit al correu electrònic lopd@copc.cat Si considera que el tractament no s’ajusta a la normativa vigent, podrà presentar una reclamació davant l’autoritat de control en https://apdcat.gencat.cat/ca/inici/index.html o del nostre Delegat de Protecció de dades en el correu electrònic dpo@copc.cat.

  • La informació facilitada és totalment anònima.
  • Omplir el qüestionari li portarà uns 20 minuts.
  • Hi ha preguntes de resposta obligatòria. El programa no permetrà continuar si no les contesta.
  • Quan finalitzi l'enquesta faci clic a "enviar". Si té qualsevol dubte, pot contactar a través del correu gabinetestudis@gmail.com.

 

Gràcies per la seva col·laboració.

Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya

Aquesta enquesta és anònima.

El registre de les teves respostes no contindrà cap dada que t’identifiqui, excepte en el cas que una pregunta de l'enquesta ho demani explícitament.

Si has fet servir una clau per accedir a l'enquesta, assegura't que aquesta clau no formi part de cap de les teves respostes. La clau es gestiona en una base de dades separada de l'enquesta i només s’utilitza per indicar si l’has completat o no. No hi ha cap manera d'identificar les teves respostes a partir d'aquesta clau.