Ja ha completat el 0% d'aquesta enquesta
Avís: l'execució de JavaScript està desactivada en el navegador. És possible que no puguis respondre totes les preguntes de l'enquesta. Verifica els paràmetres del vostre navegador.

Necessitats socials i familiars dels metges del COMG

                                                                                     

Vostè participa en aquest estudi en tant que metge/essa col·legiat/da al COMG, constant les seves dades personals inscrites al registre col·legial d'aquesta corporació professional. 

Pot exercir els drets d’accés, cancel·lació, rectificació i oposició al tractament de les seves dades dirigint-nos un escrit al COMG. 

  • El qüestionari té una durada d'uns 15 minuts. És aconsellable contestar-lo tot seguit. Amb tot, hi ha la possibilitat de guardar els progressos i seguir més tard, clicant a la part superior dreta.
  • Un cop acabat el qüestionari, i després que hagi premut "enviar", un missatge indicarà que s'han tramès les dades.
  • Si té qualsevol dubte, abans o durant el procés, pot contactar amb nosaltres a través del correu estudis@ccmc.cat.

Aquesta enquesta és anònima.

El registre de les teves respostes no contindrà cap dada que t’identifiqui, excepte en el cas que una pregunta de l'enquesta ho demani explícitament.

Si has fet servir una clau per accedir a l'enquesta, assegura't que aquesta clau no formi part de cap de les teves respostes. La clau es gestiona en una base de dades separada de l'enquesta i només s’utilitza per indicar si l’has completat o no. No hi ha cap manera d'identificar les teves respostes a partir d'aquesta clau.